MEDICINSKT GARVAT LAMMSKINN+babytofflor

790 SEK

The product is unfortunately out of stock :(

 
 
Tilll barn rekommenderar jag s.k. medicinskt garvade skinn. I garvningsprocessen används endast naturliga, vegetabiliska ämnen, bl.a. från trädbark, och inga kemikalier. Skinnet får en naturlig gulaktig färg och innehåller inga skadliga ämnen.

Medicinskt garvade fårskinn är hygieniska, svettbeständiga och antibakteriella. Speciellt lämpliga för känslig babyhud.

 lamskinn+ nalle i fårskinn